Aktuální program

Všechny přednášky se uskuteční v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha-Karlín, v čase 17:30 - 19:00. Současně bude probíhat live stream na našem YouTube kanálu. V tuto dobu bude také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube.

Aktuality můžete sledovat na naší FB stránce.

Minulé přednášky: ak. rok 2021/2022

středa 6. 10.     Algokracie, Etika a Společnost  (plakát,   přednáška)
Josef Holý (Semantic Visions) o nadvládě algoritmů v online světě

středa 20. 10.     Procedurální generování obsahu ve videohrách  (plakát,   přednáška)
Filip Krijt (Bohemia Interactive) o vývoji počítačových her

středa 3. 11.     Jak předem odhadnout volební výsledky? A jak se to letos povedlo?  (plakát,   přednáška)
Pavel Ranocha (Kantar CZ) s analýzou aktuálních volebních výsledků

středa 1. 12.     Dozimetrik v kasínu  (plakát,   přednáška)
Vojtěch Stránský (ELI Beamlines) o simulacích v radiační fyzice

středa 15. 12.     Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti  (plakát,   přednáška)
Filip Matějka (CERGE-EI) o modelování v behaviorální ekonomii

Dojmy studentů

Zveřejňujeme dojmy studentů z letního semestru 2018/19. Jedná se o copy-paste z anket: všechny odpovědi, bez oprav a bez cenzury.