Informace o semináři

O čem je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus poloodborných přednášek o aplikacích matematiky (nejen) pro studenty matematických a příbuzných oborů. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Jedná se o společný projekt matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací.
Většinu posluchačů semináře tvoří studenti MFF UK (cca 43 % - statistika z letního semestru 2018/19), FJFI ČVUT (cca 31 %) a FEL ČVUT (cca 21 %). Přibližně polovina je z matematických oborů, další jsou informatici a zástupci nejrůznějších fyzikálních a technických oborů. Zhruba polovina studentů napříč obory jsou prváci a čtvrtina druháci. Přednášky jsou ovšem veřejné, takže se účastní také někteří vyučující a širší odborná veřejnost.
Přednášky se ovšem snažíme zpřístupnit i širší veřejnosti A to skrze záznamy přednášek zveřejňované na našem YouTube kanálu a pomocí komunity, jež se vytvořila kolem naší stránky na FB.
Další podrobnosti naleznete v sekci pro přednášející nebo pro studenty.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek.
Pro zájemce o matematicky odbornější přednášky doporučujeme partnerský seminář na MFF UK Matematické metody v praxi (NMMA366, program).

Kdy a kde seminář probíhá?

Přednášky semináře jsou veřejně přístupné a probíhají v budově FJFI ČVUT na adrese Trojanova 13, Praha 2 (mapa) v posluchárně T-201. Konají se tradičně každou druhou středu v čase 17:30 - 19:00.
Kromě návštěvy přednášky na FJFI mohou studenti a další zájemci přijít na jeden z přímých přenosů, které organizují spřátelené katedry napříč ČR. Na všech místech je možné klást dotazy pomocí webového rozhraní menti.com.

Kam mohu přijít na streamovanou přednášku?

Praha - Karlín: Matematicko-fyzikání fakulta UK, Sokolovská 83, posluchárna K1.
Praha - Dejvice: kampus ČVUT - blok A, budova FIT/FSv, Thákurova 7, posluchárna TH:A-s135.
Pro studenty v Praze je pro účely zápočtu zcela ekvivalentní, zdali se zúčastní přednášky na FJFI nebo streamu na Karlíně nebo v Dejvicích.
Liberec: Technická univerzita - kampus Husova, Univerzitní nám. 1410/1, 3. patro budovy G, posluchárna G313.
Plzeň: Fakulta aplikovaných věd ZČU, NTIS, Technická 8, posluchárna UN-656.
Olomouc: Přirodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, učebna 5.066 (známá jako krápníková místnost se stropním krasovým jezírkem).
České Budějovice: budova děkanátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, Studentská 13, posluchárna A320.
Ostrava: budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, učebna EB226.
Brno: budova Fakulta elektrotichniky a komunikačních technologií VUT, Technická 12, Brno - Královo Pole, místnost SF1.141.

Záznamy z přednášek

Přímé přenosy z přednášek nejsou veřejně dostupné online. Ale na našem YouTube kanálu zveřejňujeme záznamy z přednášek. Vzhledem k času potřebnému k editaci videozáznamu bývají záznamy dostupné obvykle během pár týdnů.

Facebook

Líbí se Vám náš seminář? Chcete se stát součástí stále větší komunity kolem našeho semináře? Věříte, že aplikovaná matematika je cool a chcete přispět k její propagaci v českém prostředí? Máte nějaké návrhy na zlepšení semináře? Zajímalo by Vás nějaké téma? Navštivte naši stránku na FB a napište nám svůj názor!

Napsali o nás

O semináři byla napsána řada článků. Odkazy na některé z nich naleznete této stránce.

Co znamená logo semináře?

Dozvíte se na této stránce.

Financování semináře

Seminář Matematické problémy nematematiků financuje z velké části katedra matematiky FJFI ČVUT.
Seminář také probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.