Organizátoři

Kateřina Henclová

 • • hlavní organizátor pro (MFF) UK a (FJFI) ČVUT
 • • příprava programu semináře
 • • primární kontaktní osoba pro přednášející a všeobecné dotazy studentů

 • Homepage: zde
 • Email: katerina.henclova AT fjfi.cvut.cz, henclova AT karlin.mff.cuni.cz


Iveta Hnětynková

 • • organizace streamu, kontaktní osoba pro univerzitní (streamující) partnery
 • • garant za katedru numeriky MFF UK
 • • zajištění streamu na MFF UK

 • Homepage: zde
 • Email: iveta.hnetynkova AT mff.cuni.cz


Pavel Kerouš

 • • hlavní IŤák v Praze na Trojance
 • • technická podpora online i offline
 • • nahrávání a tvorba videa
 • • správa YouTube kanálu


Jan Vybíral

 • • garant za katedru matematiky FJFI ČVUT
 • • zajištění přednášek na FJFI na Trojance
 • • propagace
 • • zápočty a podpisy k zápočtům na ČVUT

 • Homepage: zde
 • Email: jan.vybiral AT fjfi.cvut.cz


Kateřina Pilná

 • • zajištění přednášek na FJFI na Trojance
 • • propagace, správa webu a FB

 • Email: pilnakat AT fjfi.cvut.cz


Lukáš Vacek

 • • pomocná ruka na MFF UK
 • • správa studentských anket
 • • zápočty na MFF UK
 • Email: lvacek AT karlin.mff.cuni.czLuděk Kleprlík

 • • zajištění streamu na FITu v Dejvicích
 • • evidence docházky studentů v Dejvicích

 • Email: kleprlud AT fit.cvut.cz
Martin Plešinger

 • • garant za katedru matematiky FP TUL
 • • kontaktní osoba pro studenty TUL, zápočty na TUL
 • • propagace FB

 • Homepage: zde
 • Email: martin.plesinger AT tul.cz

Jan Rous

 • • technická podpora na TUL
 • • zajištění streamu na TUL


Ondřej Vencálek

 • • garant za PřF UP Olomouc
 • • zajištění streamu pro UP
 • • kontaktní osoba pro studenty UP

 • Homepage: zde
 • Email: ondrej.vencalek AT upol.cz


Lukáš Kotrla

 • • garant za FAV ZČU
 • • zajištění streamu pro ZČU
 • • kontaktní osoba pro studenty ZČU

 • Homepage: zde
 • Email: kotrla AT kma.zcu.cz


Pavel Vojta

 • • garant za EF JČU
 • • zajištění streamu pro JČU
 • • kontaktní osoba pro studenty JČU

 • Email: vojtap03 AT ef.jcu.czPavel Rajmic

 • • zajištění streamu pro FEKT VUT
 • • kontaktní osoba pro studenty VUT

 • Email: rajmic AT feec.vutbr.cz
Michal Fusek

 • • pomoc se zajištěním streamu pro FEKT VUTOldřich Vlach

 • • garant za FEI VŠB-TUO
 • • zajištění streamu pro FEI VŠB-TUO
 • • kontaktní osoba pro studenty VŠB-TUO

 • Email: oldrich.vlach2 AT vsb.cz