Informace pro přednášející

Co je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření.

Kdo jsou posluchači semináře?

Přibližně polovinu posluchačů semináře tvoří studenti všech ročníků a matematických oborů MFF UK a FJFI ČVUT. Najdeme mezi nimi zájemce o aplikované obory i o teoretické disciplíny. Další výraznou skupinou jsou informatici. Nemalou část posluchačstva tvoří také zástupci nejrůznějších fyzikálních a technických oborů, zejména z FJFI a FEL ČVUT. Kromě studentů navštěvují přednášky i někteří doktorandi, učitelé a zájemci z řad širší odborné veřejnosti.
V tabulce vidíte statistiku oborů všech 222 studentů zapsaných na seminář v letním semestru 2018/19. Přibližně polovina studentů jsou prváci a čtvrtina druháci.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Přednášející obvykle oslovujeme sami, ale samozřejmě jsme přístupní návrhům. Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek.
Účast je samozřejmě pro všechny strany bezplatná a všechny přednášky jsou veřejné. Záznamy přednášek zveřejňujeme se souhlasem přednášejících na YouTube kanálu semináře.
Ze strany firem vítáme také nabídky odborných stáží, brigád či vedení studentských prací.

Jak volit téma přednášky a způsob prezentace?

Velká variabilita posluchačů klade na přednášejícího vysoké pedagogické nároky. Není možné spoléhat předchozí znalost žádného tématu vyjma těch nejzákladnějších matematických kurzů, a proto je nutné vždy vysvětlit používané pojmy. Největší úspěch mívají přednášky, které jsou koncipované spíše populárně, ale zároveň dokáží vysvětlit i složitou problematiku.
Volba konkrétního tématu je plně v kompetenci přednášejícího. Na základě zkušeností s minulými přednáškami bychom Vám přesto rádi dali pár doporučení:

 • • Je třeba volit téma, které zaujme velmi různorodé publikum.
 • • Přednášku je vhodné rozvrstvit tak, aby si v ní našli něco zajímavého prváci i ti, kteří o tématu už něco vědí.
 • • Nejlepší styl bývá populárně-naučný. Je vhodné vysvětlit základní teorii a bohatě ji ilustrovat praktickými příklady a ukázkami.
 • • Nečekáme matematickou přednášku, těch máme dost jiných. :-)
 • • Pro přednášející odborníky z výrazně jiných/technických oborů: odborné pojmy, které u Vás zná každý prvák, tady nebude znát téměř nikdo. Proto je velmi důležité je vysvětlit. Pokud jste na pochybách, zeptejte se publika.
 • • Vlastní zkušenosti a názory nás zajímají! Nemusí se ani nutně týkat tématu, ale i toho, co obnáší daná práce, jaké jsou potřeba znalosti/schopnosti na danou pozici, jak se k dané práci člověk dostane apod.
 • • Naši studenti jsou lehce přecitlivělí na "manažerské" poučky, "motivační" povídání nebo příliš dlouhou reklamu na firmu, zajímá nás obsah.
 • • Velmi pozitivní ohlasy máme na využití nástroje Mentimeter pro interaktivní ankety, zapojení publika a kladení dotazů v průběhu přednášky.
 • • Pozor na velikost a font písma v prezentaci, aby bylo čitelné - posluchárna je velká.
  • Jak probíhá organizace přednášky?

   • Domluva na vhodném tématu.
   • Vytvoření pozvánky na přednášku. Pozvánku (plakát) vytvoří organizátoři, přednášející je pouze požádán o dodání informací pro sepsání abstraktu a krátkého medailonku. Finální verze pozvánky je před zveřejněním vždy schválena přednášejícím.
   • Reklama. Informace o chystané přednášce jsou zasílány emailem početnému seznamu zájemců, vyvěšeny na nástěnky, na webu semináře, na FB stránkách semináře a na dalších relevantních a spřátelených webech a FB skupinách.
   • Přednáška má 90 minut včetně dotazů, kterých bývá spíše více (doporučujeme vyhradit si minimálně 15 minut). Velmi doporučujeme mít prezentaci připravenou ve formátu pdf.
   • Zveřejnění videa. Video z přednášky je skrz Youtube během několika dní zveřejněno na našem webu, FB a přes oficiální kanály fakult. Video je samozřejmě zveřejňováno jen se souhlasem přednášejícího. V případě zájmu není problém záznam zaslat, přednášející ho může využít k libovolným účelům.

   Jaké je technické vybavení posluchárny?

   • • Velká křídová tabule.
   • • Projektor, který je možné zapojit do vlastního nebo do místního počítače.
   • • Mikrofon.
   • • Připojení na internet je zprostředkováno akademickou sítí Eduroam. Tj. přístup není zcela veřejný, je nutné mít login (z libovolné VŠ nebo jiného vědeckého pracoviště). Toto může způsobit problémy při využití licencovaného softwaru.

   Jak se k nám dostat?

   • • Seminář probíhá v budově MFF UK Karlín na adrese Sokolovská 49, Praha 8 (mapa).
   • • V blízkosti se nachází zastávka tramvaje a stanice metra B Křižíkova. A také tramvajové zatávky Křižíkova (nejbližší), Karlínské náměstí.
   • • Organizátoři se s přednášejícími před přednáškou obvykle potkávají na vrátnici v 17:10.