Obecné informace pro studenty

Komu je seminář určen?

Seminář je zaměřen na zájemce o aplikace matematiky a vítaný je každý. Ovšem primárně je určen pro studenty matematických oborů na MFF UK a FJFI ČVUT (bez zúžení na obor či ročník), takže se předpokládají znalosti matematiky alespoň na úrovni základních kurzů. Případně tolerance toho, že odbornějším pasážím přednášek nemusíte vždy zcela rozumět.

Proč na seminář chodit?

Snažíme se, aby seminář svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví nikde jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících. Cílem není poskytovat teoretickou výuku, ale doplňovat ji praktickými ukázkami toho, k čemu všemu může matematika (a matematici) v praxi sloužit. Dozvíte se, jak to v praxi doopravdy vypadá a co z toho, co se učí ve škole, se reálně používá. Také můžete přednášejícím klást zvědavé dotazy skrze webové rozhraní.
Na semináři je možné získat lepší představu o různých oborech a (svém) uplatnění, případně i najít práci nebo školitele. Je obvyklé, že s prezentacemi nejen firem jdou ruku v ruce nabídky spolupráce, a to ve všech formách.
Kromě toho věříme, že je seminář i zajímavým společenským programem na středeční večery.

DOJMY STUDENTŮ z letního semestru 2018/19 (copy-paste z anket: všechny odpovědi, bez oprav a bez cenzury).

Jsem v prváku/nejsem matematik, budu přednáškám rozumět?

Něčemu jo, něčemu ne. :-) Nebudeme kecat, být ve vyšším ročníku nebo studovat obor příbuzný tématu přednášky samozřejmě pomáhá - ale není to nutné. Přednášející se vždy snaží oslovit co nejširší publikum a lidi z různých oborů, takže typicky jsou jejich prezentace pojaté popularizačně. Pravděpodobně tedy budete rozumět základním myšlenkám a vynecháte technické detaily, když na ně přijde řeč. A bude to OK, nikdo Vás z toho zkoušet nebude.

Mohu na seminář přijít, i když ho nemám zapsaný? I když nejsem student MFF nebo FJFI?

Ano, přednášky jsou veřejné a přístupné komukoliv. Živý přenos veřejně online, ale později bývají k dispozici záznamy přednášek.
Studenti všech fakult na univerzitách, na kterých je seminář vypsán jako předmět, si jej mohou zapsat.

Dostanu za účast na semináři kredity? Jaké jsou podmínky na zápočet?

Podmínky zařazení semináře do studia a případného kreditového ohodnocení se liší dle univerzity. Pro podrobné informace ke kreditům a podmínkám zápočtu si v menu nahoře najděte informace pro tu svou. Pokud máte další dotazy k těmto věcem, kontaktujte svého orga. Každá "pobočka" je v tomhle zcela autonomní.

Je vyplňování anket k přednáškám k něčemu dobré?

ANO! Feedback v anketách nám pomáhá kalibrovat obsah i odbornou úroveň přednášek tak, aby vyhovovaly co největší části publika.