Informace pro studenty ČVUT

KÓDY PŘEDMĚTU - BAKALÁŘI: 01MPN1B (první zápis), 01MPN2B (druhý zápis), 01MPN3B (třetí zápis)
KÓDY PŘEDMĚTU - MAGISTŘI: 01MPNM (první a poslední zápis)
Seminář si můžete zapsat celkem 4x, z toho 3x v průběhu bakalářského a 1x v průběhu magisterského studia, jen pokaždé s jiným kódem. Každý z těchto 4 předmětů je dvousemestrální.
KDE: Trojanova 13, Praha2, studovna T-212. Nebo Thákurova 9, Praha 6, pravděpodobně posluchárna T9:111 (FIT - stream) nebo Sokolovská 83, Praha 8 (MFF UK - live). Přednášky můžete také sledovat na YouTube kanálu Matematické problémy nematematiků: live stream (5x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy. Pro účely docházky jsou všechny formy účasti ekvivalentní.
FORMA: přednáška naživo nebo stream + kladení dotazů skrze aplikaci menti.com
OHODNOCENÍ: 1 kredit za 1 akademický rok
PODMÍNKY ZÁPOČTU: 5 "účastí" tj. shlédnout video (live nebo záznam) a vyplnit odpovídající minitestíky/ankety v průběhu obou semestrů.
VAŠI ORGOVÉ: Jan Vybíral (organizace na FJFI a podpisy k zápočtům), Luděk Kleprlík (organizace na FITu a stream v Dejvicích), Kateřina Henclová (vše ostatní), Kateřina Pilná (organizace na FJFI)


seminář pro vás zajišťují:

KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT)     - hlavní pořadatel semináře MPN

Studium zaštítěné naší katedrou má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách.

V bakalářském studijním programu „Aplikace přírodních věd” se jedná o tyto obory: Matematické inženýrství (zaměření Matematické modelování, Aplikované matematicko-stochatické metody), Matematická informatika a Aplikovaná informatika. Vyjma posledního zmíněného oboru mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech Matematické inženýrství, Aplikované matematicko-stochastické metody a Matematická informatika.

O studenty se starají pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které získaly řadu grantů a ocenění.

website


KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY       (Fakulta informačních technologií ČVUT)

Katedra aplikované matematiky (KAM) je druhá nejmladší katedra nejmladší fakulty ČVUT. Zajišťuje výuku povinných matematických předmětů bakalářského i magisterského studia a také mnoha volitelných předmětů. KAM garantuje bakalářský i magisterský obor Znalostní inženýrství, který se zaměřuje hlavně na automatizované získávání informací a následně znalostí z dat (Big Data, data mining, nástroje umělé inteligence a strojové učení).

Katedra sdružuje matematiky zabývající se výzkumem v různých oblastech: od matematické analýzy, statistiky, matematické logiky až po kombinatoriku, teoretickou informatiku a strojové učení.