Informace pro studenty JČU v Českých Budějovicích

KDY: 5x ve středu, vždy v 17:30 - 19:00 nebo YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
KDE: Studentská 13, děkanát EF JČU, posluchárna A307
FORMA: přímý přenos s promítáním na plátno + kladení dotazů skrze aplikaci menti.com
ZAŘAZENÍ DO STUDIA A OHODNOCENÍ: Zařazení do bonusových bodů BenEFit za pravidelnou účast pro studenty EF JČU, volnočasová aktivita pro ostatní a nepravidelné účastníky
PODMÍNKY UDĚLENÍ BENEFITU: 4 docházky. Budeme rádi, když nám vyplníte online ankety k přednáškám, abychom věděli, co se Vám líbilo a nelíbilo (odkaz najdete vždy po přednášce na hlavní stránce tohoto webu).
VÝJIMKY: Ve výjimečných případech (výjezd na Erasmus, dlouhodobá nemoc potvrzená lékařem, zlomená noha apod.) možná náhrada docházky skrze sledování záznamů. Pro individuální domluvu napište email.
VÁŠ ORG: Tomáš G. Roskovec


KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY A INFORMATIKY       (Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích)

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity je fakultou zajišťující především vzdělání v ekonomických oborech. Kromě nich zde lze studovat také manažerské obory, regionální rozvoj a také aplikované matematické a informatické obory jako ekonomickou informatiku a finanční matematiku. Momentálně prochází studium obměnami a novými akreditacemi Aktuální seznam oborů naleznete zde. Přestože jde zejména o humanitní vědy, exaktní metody jsou vyučovány odborníky a aktivními výzkumníky a pro příznivce matematiky jsou exaktní obory jednou z nejlepších možností v Českých Budějovicích. Dobrou alternativou ke studiu matematiky, informatiky a příbuzných věd mohou být i Pedagogická fakulta JČU a Přírodovědecká fakulta JČU.

Katedra aplikované matematiky a informatiky zajišťuje exaktní předměty pro celou EF. Zaměstnanci se skládají z absolventů pěti univerzit. Díky tomu zde najdete specialisty od aplikované statistiky přes informatiku, pedagogiku a optimalizaci až k matematické analýze. Většina studentů nepřijde během studia do kontaktu s nejnovějším výzkumem pracovníků, ale zájemci o exaktní obory zde můžou najít vedoucího práce na vědecké úrovni evropského formátu. Mezi nejvýznamnější členy katedry patří statistik Tomáš Mrkvička, oceňený mimo jiné cenou rektora JČU za nejlepší publikaci univerzity, cenou nakladatelství Wiley pro 5. nejcitovanější článek v oboru a řadou prestižních grantů.