Informace pro studenty (FP) TUL v Liberci

NÁZEV PŘEDMĚTU: Matematické problémy nematematiků
KÓD PŘEDMĚTU: KMD/MNP
KDY: 5x ve středu, vždy v 17:30 - 19:00
KDE: kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1), 3. patro budovy G, posluchárna G312
FORMA: přímý přenos (zvlášť přednášející, zvlášť prezentace) + kladení dotazů skrze aplikaci menti.com
OHODNOCENÍ: 1 kredit za zápočet (možnost opakovaného zápisu v obou semestrech)
PODMÍNKY ZÁPOČTU: 5 "účastí" tj. shlédnout video (live nebo záznam) a vyplnit odpovídající minitestíky/ankety.
VÁŠ ORG: Martin Plešinger


KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY
(Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL)

website