Informace pro studenty (MFF) UK v Praze

NÁZEV PŘEDMĚTU: Matematické problémy nematematiků
KÓD PŘEDMĚTU: NMAT100
KDY: 5x ve středu, vždy v 17:30 - 19:00 (SIS není směrodatný)
KDE: Budova MFF UK - Sokolovská 83, posluchárna K1 nebo YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
OHODNOCENÍ: 1 kredit za zápočet (možnost opakovaného zápisu v obou semestrech)
PODMÍNKY ZÁPOČTU: 5 "účastí" tj. přijít na přednásku nebo shlédnout video (live nebo záznam) a vyplnit odpovídající minitestíky/ankety.
VAŠI ORGOVÉ: Iveta Hnětynková (organizace v K1, studijní záležitosti), Lukáš Vacek (organizace v K1), Kateřina Henclová (obecné dotazy k semináři a programu)


KATEDRA NUMERICKÉ MATEMATIKY       (Matematicko-fyzikální fakulta UK)     - druhý pořadatel semináře MPN

Numerická nebo také výpočtová matematika se zaměřuje na vývoj, analýzu a efektivní implemetaci metod pro řešení matematických problémů vznikajících v různých oborech lidské činnosti (medicína, energetika, strojírenství, stavebnictví, meteorologie, ...). Je založena na propojení znalostí z matematiky, počítačových věd a dalších oblastí. Představuje tedy přechod od čistě teoretické matematiky k praktickým výsledkům.

„Numerická analýza a matematické modelování” je jedním z oborů, které si může zvolit posluchač bakalářského studijního programu „Obecná matematika” na MFF UK. V navazujícím magisterském studiu lze pak pokračovat v programu „Matematika” výběrem studijního oboru „Numerická a výpočtová matematika”. Volné studijní plány poskytují nabídku studentům, kteří kromě matematiky mají rádi i fyziku, náležitě se tu vyžijí počítačoví fandové, ale i studenti, které baví spíš matematické teorie. Absolventi získávájí možnost seberealizace v oblasti aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních, technických i humanitních věd, i v oblasti tvořivé práce s počítačem.

website