Informace pro studenty (PřF) UP v Olomouci

KDY, KDE, JAK: YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
VÁŠ ORG: Ondřej Vencálek


KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY       (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

Naše katedra nabízí prezenční studium ve třech bakalářských oborech (Matematika a její aplikace, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika) a dvou navazujících magisterských studijních oborech (Matematika a její aplikace, Aplikace matematiky v ekonomii). V tuto chvíli připravujeme dvě další větve bakalářského studia aplikované matematiky: Data Science a Průmyslovou matematiku. Přijímat studenty začneme na podzim 2020.

Pracovníci katedry se věnují různým oblastem matematiky, od tradičních disciplín jako jsou diferenciální rovnice, přes matematické modelování reálných procesů včetně numerické matematiky a optimalizace, po statistiku a metody zpracování dat včetně nestandardních, například tzv. kompozičních dat. Poslední dobou roste zájem členů katedry o komplexní systémy a bayesovské přístupy k datům. Katedra tak postupně rozšiřuje svůj záběr ze základního výzkumu směrem k novým a rychle se rozvíjejícím oblastem s četnými aplikacemi.

website