Informace pro studenty VUT v Brně

KDY: 5x ve středu, vždy v 17:30 - 19:00 nebo YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
KDE: budova FEKT VUT, Technická 12, místnost SF1.141
FORMA: přímý přenos s promítáním na plátno + kladení dotazů skrze aplikaci menti.com
ZAŘAZENÍ DO STUDIA: Dobrovolné a volně přístupné mimořádné přednášky bez kreditového ohodnocení. Budeme rádi, když nám vyplníte online ankety k přednáškám, abychom věděli, co se Vám líbilo a nelíbilo (odkaz najdete vždy po přednášce na hlavní stránce tohoto webu).
VÁŠ ORG: Pavel Rajmic

seminář pro vás zajišťují:

ÚSTAV MATEMATIKY       (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)

Ústav matematiky zajišťuje výuku matematických kurzů pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, bakalářských studijních programů na Fakultě informačních technologií a magisterských studijních programů na Ústavu soudního inženýrství. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena zejména na analýzu spojitých a diskrétních dynamických systémů, aplikovanou statistiku a využití fuzzy struktur a mnohoznačných struktur v modelování rozhodovacích procesů a v teorii automatů.

website


ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ       (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)

Ústav telekomunikací nabízí prezenční studium ve třech bakalářských programech (Telekomunikační a informační systémy, Informační bezpečnost, Audio inženýrství), třech navazujících magisterských studijních programech (Telekomunikační a informační technika, Informační bezpečnost a Audio inženýrství) a jednom doktorském studijním programu Teleinformatika. Od akademického roku 2020/2021 bude možné navštěvovat magisterský studijní program Informační bezpečnost v anglickém jazyce a ve spolupráci s TU Tampere také doktorský double-degree program Elektronika a informační technologie.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se ústav soustředí zejména na vysokorychlostní komunikační sítě, mobilní sítě, optické sítě, komunikace v Průmyslu 4.0 a Internetu věcí, bezpečnost informačních a komunikačních systémů, návrh a realizace hardware, zpracování signálů (audio, řeč, obraz, medicínské aplikace), zpracování velkých objemů dat (BIG DATA) a data mining. Ústav telekomunikací disponuje moderními laboratořemi vybavenými špičkovými přístroji.

website