Informace pro studenty (FAV) ZČU v Plzni

KDY: 5x ve středu, vždy v 17:30 - 19:00 nebo YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
KDE: budova FAV, NTIS, Technická 8, učebna UN - 656
FORMA: přímý přenos s promítáním na plátno + kladení dotazů skrze aplikaci menti.com
ZAŘAZENÍ DO STUDIA: Dobrovolné a volně přístupné mimořádné přednášky bez kreditového ohodnocení. Budeme rádi, když nám vyplníte online ankety k přednáškám, abychom věděli, co se Vám líbilo a nelíbilo (odkaz najdete vždy po přednášce na hlavní stránce tohoto webu).
VÁŠ ORG: Lukáš Kotrla


KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)

Katedra garantuje několik studijních programů v bakalářském, navazujícím i doktorském studiu (studijní programy Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia a doktorský studijní program Matematika). V rámci navazujícího programu Matematika a její aplikace má katedra oprávnění konat rigorózní řízení.

Po vědecké stránce se členové katedry věnují výzkumu zejména v oblasti matematické analýzy, teorie grafů, geometrického designu a numerické matematiky. Výzkum zahrnuje čilou mezinárodní spolupráci, probíhá v rámci řešení národních i evropských projektů a jeho výstupem jsou četné publikace.

website