Informace pro studenty (FAV) ZČU v Plzni

KDY, KDE, JAK: YouTube kanál Matematické problémy nematematiků: live stream (6x za semestr, typicky ve středu v 17:30 - 19:00) + záznamy.
VÁŠ ORG: Lukáš Kotrla


KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)

Katedra garantuje několik studijních programů v bakalářském, navazujícím i doktorském studiu (studijní programy Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia a doktorský studijní program Matematika). V rámci navazujícího programu Matematika a její aplikace má katedra oprávnění konat rigorózní řízení.

Po vědecké stránce se členové katedry věnují výzkumu zejména v oblasti matematické analýzy, teorie grafů, geometrického designu a numerické matematiky. Výzkum zahrnuje čilou mezinárodní spolupráci, probíhá v rámci řešení národních i evropských projektů a jeho výstupem jsou četné publikace.

website